På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics gjennomført en evaluering av departementets støtte til gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Den viser at kommuner og fylkeskommuner gjennomgående er veldig godt fornøyd med departementets støtte til valggjennomføringen. Kommunene melder at de har merket store forberdringer.

Hovedmålet med evalueringen har vært å få innspill til det videre arbeidet med forbedring og hensiktsmessig oppgaveløsing av valggjennomføring i Norge.  Det er spesielt sett på fire områder:

-Det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA
-Informasjon til kommuner og fylkeskommuner
-Opplæring av kommuner og fylkeskommuner
-Departementets brukerstøtte

Rapporten viser at spesielt det valgadministrative systemet EVA og brukerstøtten oppnår høy score blant kommuner og fylkeskommuner. Det er ikke rapportert om store utfordringer knyttet til selve valggjennomføringen. Både kommunene og fylkeskommunene sier i all hovedsak at de er tilfredse med informasjon, opplæring og brukerstøtte.

Det trekkes imidlertid frem noen mulige forbedringspunkter. Det pekes blant annet på at ressursbruken på enkelte områder antakeligvis kan reduseres, uten at det vil gå utover kvaliteten på produktet.

Rapporten

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. februar 2016 | Skriv ut siden