Etter forslag fra fylkestingene i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har Klima- og miljødepartementet oppnevnt nye medlemmer til den regionale rovviltnemnda i forvaltningsregion 1 Vest-Norge for perioden 2016-2019. Nemnda har fem faste medlemmer og fem varamedlemmer. Alle er fylkespolitikere representert i de respektive fylkestingene. Nemnda hadde konstituerende møte 25. januar 2016 og valgte Aleksander Øren Heen (SP) fra Sogn og Fjordane som leder og Gunvor Birkeland (SP) fra Vest-Agder som nestleder.

For perioden 2016-2019 har Rovviltnemnda i region 1 følgende faste medlemmer: Gunvor Birkeland (Vest-Agder), Aase Simonsen (Rogaland), Aleksander Øren Heen (Sogn og Fjordane) og Helen Hjertaas (Sogn og Fjordane). I tillegg skal det velges en representant fra Hordaland.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. februar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer