Riksantikvaren har fordelt over 100 millioner kroner til fylkeskommunene. Pengene skal gå til istandsetting av fredede bygninger i privat eie. Vest-Agder fylkeskommune er tildelt to millioner kroner -Å holde de historiske byggene i god stand er en investering for fremtiden. Vi anmoder også fylkeskommunene til å gi tilskudd til fredede bygg på sine egne budsjett, sier riksantikvar Jørn Holme.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. februar 2016 | Skriv ut siden