Ungdommens fylkesting i Vest-Agder (UFT) og Kristiansand Ungdomsutvalg (KUU) ønsker å sette fokus på ungdom og psykisk helse. Prestasjonssamfunnet mørke sider blir tydeligere og tydeligere. Flere og flere ungdom mistrives, føler på press fra flere hold og opplever hverdagen som stressende. Konsekvensene på sikt er alvorlige.

Hvordan har vi det? Hva gjøres for oss? Hva kan gjøres bedre?

Tanken er å samle ungdom, fagfolk og politikere til en konferanse om temaet. Målet er at alle får ny kunnskap og innsikt – og at politikerne får med seg konkrete innspill til mulige tiltak på feltet.

Programmet finner du i fanen til høyre.

 

Praktisk info:

Konferansen skal være på Kilden kulturhus i Kristiansand, onsdag 6. april. Alle videregående skoler i Vest-Agder og ungdomsskoler i Kristiansand får egen invitasjon, og det settes av gratis plasser til disse. I tillegg er det åpne plasser for fagfolk, politikere og andre interesserte, som koster kr. 590,- (inkludert lunsj).

Ønsker du å delta? Send e-post med navn, telefonnummer og stilling/arbeidsgiver, samt fakturaopplysninger til konferanse@vaf.no.

Skolene bes om å send en samlet påmelding for sine deltakere.

NB! Bindende påmelding innen 23. mars!

 

Mer om konferansen:

Målgruppen er ungdom fra ungdomsråd og elevråd på VGS i Vest-Agder og ungdomsskoler i Kristiansand, fagfolk innen psykisk helse og politikere med ansvar for helse og utdanning i kommunene og fylket.

Målsetningen er å sette fokus på ungdom og psykisk helse – hvordan er ståa i fylket vårt, hvordan har vi det, hva gjøres for oss – hva kan gjøres bedre?

Konferansen skal samle ungdom, fagfolk og politikere - gi faglig påfyll, åpne for debatt og gi aktuelle organisasjoner mulighet til å vise seg frem.

I etterkant av konferansen ønsker vi at elevrådene skal arbeide videre med tematikken, og man skal legge til rette for at de kan komme med innspill fra sin hverdag og tanker om hvordan de ønsker hjelp i hverdagen. Denne skal overleveres til aktuelle politikere, fagfolk osv etter at det er sammenstilt.

 

Ønsker du å stille med stand?

Kilden setter opp ett bord og en stol per stand. Det er ikke tillatt med messevegg, men dere kan sette opp én roll-up/pappsøyle e.l.

Standen kan stå hele dagen, fra kl. 0800 til kl. 1600.

Ta kontakt på vabur@vaf.no om dere ønsker å ha stand (NB! Kun for stand, for påmelding til konferansen - se over!). Oppgi navn på organisasjon, kontaktperson, kontaktopplysninger – samt gi beskjed om dere trenger strøm.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. februar 2016 | Skriv ut siden