Mimeta - senter for kultur og utvikling ble etablert som et aksjeselskap i 2009. Vest-Agder fylkeskommune har sammen med Strømmestiftelsen vært eiere av selskapet og har siden etableringen bidratt med årlig driftsstøtte. Fylkestinget besluttet i sist møte at fylkeskommunen skal selge sine aksjer i selskapet. Ved årsskiftet var bokført verdi på aksjene i Vest-Agder fylkeskommunes regnskap 70.000 kroner og eierandelen er 35 prosent. Bidraget fra Vest-Agder fylkeskommune i 2015 var på 500.000 kroner.

Det har vært et ønske at Vest-Agder fylkeskommune skulle støtte Mimeta inn i en fastere driftsfase. I 2013 ble det fremmet en sak med gjennomgang av alle fylkeskommunens forpliktelser knyttet til årlig støtte eller tilskudd. Det ble ikke vedtatt reduksjon i støtten til Mimeta for budsjettåret 2014, men det ble startet et arbeid sammen med Strømmestiftelsen med sikte på å avvikle ordningen med driftsstøtte. I løpet av 2015 ble det satt i gang planer om nedleggelse av selskapet.

I forbindelse med dette arbeidet har det fremkommet en alternativ løsning, ved at daglig leder i Mimeta AS ønsker å videreføre selskapet og overta eierskapet.

Mimeta har hatt som formål å bidra til å styrke kultursektoren i utviklingsland, med vekt på å skape grobunn for uavhengige aktører og frie ytringer. Den overordnede idéen er at Mimeta, basert på menneskerettighetserklæringen og demokratiske idealer, skal ta del i den større innsatsen for menneskelig frihet og bærekraftige samfunn.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. februar 2016 | Skriv ut siden