Før helgen ble et forslag til Norges første bymiljøavtale lagt frem. Trondheimsregionen er først ute. Når bymiljøavtalen med Trondheim kommer på plass vil staten betale for halvparten av kostnadene ved store og viktige kollektivprosjekt i byen. -Regjeringen ønsker å legge til rette for at flere velger å gå, sykle og reise kollektivt. Bymiljøavtaler er et av statens viktigste virkemiddel for å sikre at vi når dette målet, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med signeringen av et utkast til en bymiljøavtale for Trondheim. Etter behandling i kommunestyret, fylkestinget og regjeringen kan avtalen tre i kraft. De ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler er Osloregionen, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Nord-Jæren, Kristiansandsområdet, Tromsø, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Grenland. Det pågår nå forhandlinger med Oslo og Akershus. Arbeidet i Kristiansands-regionen er godt i gang.

- Bymiljøavtalene har et mål det er lett å enes om: Byer som er trivelige å bo i, med ren luft, et effektivt kollektivtilbud og gode sykkelveier. Gjennom Miljøpakken har Trondheim allerede kommet godt i gang. Trondheim kommune, fylkeskommunen og staten ved Vegdirektoratet og Jernbaneverket har i dette dokumentet lagt frem gode og helhetlige løsninger. Det er viktig med en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Vi må bygge mer og tettere rundt de største kollektivknutepunktene, slik at vi reduserer reisebehovet med bil. Dette er en viktig forutsetning i bymiljøavtalene, sa samferdselsministeren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer