Fylkesutvalget i Vest-Agder hadde denne uken på dagsorden en sak hvor det politisk gis en bestilling til Regionalt forskningsfond for fondets virksomhet. Fylkesutvalget går inn for at det legges spesielt vekt på forskningsbasert innovasjon. Denne vektlegging skal bidra til å styrke forsknings- og utviklingsarbeid på tvers av fagmiljøer, næringer og sektorer. Den skal videre styrke eksisterende næringsmiljøer og bidra til å utvikle nye næringsmiljøer. Den skal fremme digitalisering og implementering av digitale løsninger. Den skal bedre samarbeid mellom FoU miljøer, bedrifter og offentlige virksomheter regionalt, nasjonalt og internasjonalt og Agders kvalifiseringsmuligheter til å lede eller delta i prosjekter som får støtte fra nasjonale og internasjonale programmer.

Ordningen med regionale forskningsfond ble etablert som en del av forvaltningsreformen i 2010. Det samme året ble det etablert syv regionale forskningsfond i Norge. Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Fondsregion Agder består av fylkene Aust-Agder og Vest-Agder.

Fylkestinget vil 19. februar fatte endelig politisk beslutning om saken for Vest-Agder fylkeskommunes del.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. februar 2016 | Skriv ut siden