-Vi tenker helhetlig og vi tenker fremtidsrettet, sier fylkesutdanningssjef, Arly Hauge, om "Bygningsmessige konsekvenser av Skolebruksplan fram mot 2030", som behandles i Fylkestinget 26.april.

Arbeidet med skolebruksplanen startet i 2014 og politikerne får nå "Plan for nybygg, utvidelse, ombygging" på sitt bord. Til grunn for planene for Vest-Agderskolen, ligger beregninger av elevtallsvekst, behovet for tilpasning til fremtidig innhold, nye arbeidsmåter og analyser av skolebyggene.

Stort økonomisk løft

Å realiserer de foreslåtte prosjektene  koster penger.  Derfor er det viktig at vi lager en god plan for å sikre fremtidsrettede løsninger i hele fylket i løpet av planperioden.  Selv om de foreslåtte tiltakene planlegges gjennomført over en 15års periode, må store økonomiske investeringer til. Da er det viktig at vi gir politikerne et godt grunnlag til å kunne ta avgjørelser om omfang og rekkefølge på utbyggingen, forklarer Arly Hauge.

 Fleksibilitet er viktig

-Elevtallsprognosene er usikre, og derfor må skolebyggene kunne møte vekslende behov, og være trivelige og funksjonelle om elevtallet er litt under eller over det de er planlagt for. Endring i innhold og arbeidsmåter forutsetter at byggene er fleksible. I tråd med vedtatte føringer planlegges det at skolene tilrettelegges for både studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram (kombinerte videregående skoler).

 Stiller miljøkrav

Ved nybygg skal skolebyggene være klima- og energinøytrale. Skolebyggene skal ha en kvalitet som sikrer et godt og motiverende læringsmiljø. For eksempel vil skoler med dårlig inneklima (lys, luft, varme), gjøre elever mer trøtte og slitne.

  Skolebruksplan Fra Arly

 

Saksframlegg og vedlegger finner du her. http://opengov.cloudapp.net/Meetings/VAF/AgendaItems/Details/210529

 

 

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 18. mars 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer