-Vi ser at de fagretninger som gir studiespesialisering med noe ekstra, som idrettsfag, musikk, dans og drama, forskerlinje og medier og kommunikasjon, øker i Vest-Agder. Denne trenden ser vi over hele linja. Samtidig som noen av de praktiske fagene har en tilbakegang på grunn av konjunktursvingninger, er dette de største trendene for årets inntak, forteller inntaksleder i Vest-Agder fylkeskommune, Reidar Kyllesdal .

Søkertall Vest-Agder 2016

Søkertallet til videregående skoler i Vest-Agder holder seg stabilt samlet med 6870 søkere med ungdomsrett ved søknadsfristens utløp ved midnatt 1. mars 2016. Antallet søkere til Vg1 går som ventet noe ned. Andelen som søker private skoler har økt fra 6 % til 7 %.

Studieforberedende fortsatt populært

Andelen av søkere til vg1 som søker studieforberedende utdanningsprogram fortsetter å øke med ca 1,5 % til 57 %, en tendens som har gjort seg gjeldene på landsbasis over flere år.

Andelen som søker seg til tradisjonell studiespesialiserende Vg1 har gått noe ned. Her er de spesialiserte tilbudene med Internasjonalisering og Forskerlinjen fortsatt populært. Musikk, dans, drama ser en økning i søkertall. Det samme gjør utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon som fra høsten endres fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program.

Endring i søkertall for yrkesfagene

Av yrkesfagene er det en stor nedgang i antall søkere til utdanningsprogram for Teknikk- og industriell produksjon (ned 32 %). Det antas at konjunkturnedgangen i oljesektoren er en viktig årsak til at mange velger andre program. Utdanningsprogram Elektrofag fortsetter trenden med økende søkertall.  Utdanningsprogram for Bygg og anleggsbransjen ser også en fremgang som kan knyttes til forventede oppsving i anleggsbransjen i landsdelen.

Det nye utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur får en nedgang fra fjorårets søkertall for Formgivingsfag som programmet erstatter.

Populære tilbud

Vi ser en nedgang i antallet elever med ungdomsrett som søker påbygg til generell studiekompetanse. Det ble opprettet to ekstra klasser ved Kvadraturen og Tangen vgs inneværende skoleår, noe som gjorde at alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om skoleplass. Det vil si at det i år trolig er mindre søkere som søker for andre gang.

KKG er fremdeles den skolen som har flere søkere enn skoleplasser. Både studiespesialisering med internasjonalisering og Vg1 Idrett har mange flere søkere enn det er plass til.
Også Tangen vgs har flere søkere enn plasser til Vg1 Medier og kommunikasjon. På Tangen er også Påbygg til generell studiekompetanse og studiespesialisering Vg1 blitt populære tilbud.

Ved Kvadraturen er Vg1 Elektro et av de mest populære valgene med flere søkere enn skoleplasser. I år er også Vg2 Kjøretøy veldig populært.

Ved Mandal videregående er Vg2 Barne- og ungdomsarbeider blant de mest populære ønskene. I Farsund ved Eilert Sundt vgs ser vi en stor økning i antall søkere til vg1 Studiespesialisering. Ved Eilert sundt vgs studiested Lista ser en stor søkning til Vg1 Elektro. Ved Eilert Sundt vgs studiested Lyngdal er også Vg2 Kjøretøy kraftig oversøkt.

Utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon er fra høsten et studieforberedende utdanningsprogram. Tilbudet er vedtatt flyttet fra studiested Kvinesdal til studiested Flekkefjord, og opplever gode søkertall med en liten økning fra i fjor. Rogaland fylkeskommune kjøper normalt mange skoleplasser i Flekkefjord og Kvinesdal, og disse søkertallene er ennå ikke klare.

Ved studiested Kvinesdal er det en økning fra 6 til 9 i søkertall til Vg1 Restaurant og matfag.

Det skal opprettes nye innføringsgrupper for minoritetsspråklige søkere ved Kvadraturen skolesenter, Mandal videregående og Eilert Sundt videregående studiested Farsund. Tilbudet er for minoritetsspråklige søkere med kort botid i Norge som har rett på en skoleplass i videregående skole, men som har behov for å bedre sine språkkunnskaper. Året gis som et innføringsår hvor ungdommen ikke bruker av sin opplæringsrett. Det nye tilbudet har 43 søkere med ungdomsrett til 60 plasser. For dette tilbudet vil skolene foreta løpende inntak frem mot skolestart.

Søkertall endring fra 2015

 

 

2015

2016

Endring

Antall søkere ordinære tilbud offentlige skoler:

 

6481 / 94 %

 

6392 / 93 %

 

-89

Hvorav søkere til arbeidslivstrening (AT) og hverdagslivstrening (HT)

 

197

 

201

 

Private skoler

 

395 / 6 %

478 / 7 %

+83

Sum

6876

6870

-6

 

Søkertall til offentlige videregående skoler i Vest-Agder

 

Søkere Vg1

 

 

 

Studieforberedende

(Idrettsfag; Studiespesialiserende, Musikk, dans, drama; Medier og kommunikasjon; påbygg)

1360 / 55,5 %

1346 / 57 %

+1,5 %

Yrkesfaglige

(alle øvrige 8 utdanningsprogram)

1085 / 44,5 %

1022 / 43 %

-1,5 %

 

2445

2368

-77

*inkluderer ikke søkere til tilbud organisert som Arbeidslivstrening og Hverdagslivstrening

 

Antall søkere til de ulike utdanningsprogrammene  2015  til 2016
*inkluderer søkere til tilbud organisert som Arbeidslivstrening og Hverdagslivstrening

 

2015

2016

Endring

Bygg og Anleggsfag

Vg1

165

177

+ 7 %

 

Design og håndverk

 

Vg1

64

66

+ 3 %

 

Elektrofag

 

Vg1

176

196

+11%

 

Helse og oppvekstfag

 

Vg1

331

308

-7 %

 

Idrettsfag

 

Vg1

190

182

-4 %

 

Kunst, design og arkitektur/ Formgivning

 

Vg1

48

41

-15 %

 

Musikk, dans, drama

 

Vg1

 

92

98

+ 6,5 %

Medier og kommunikasjon

 

Vg1

119

 

130

+9 %

Naturbruk

 

Vg1

34

36

 

+6 %

Restaurant og matfag

 

Vg1

80

77

-4 %

 

Påbygg til generell studiekompetanse

Ordinær påbygg

269

226

-16 %

Påbygg etter yrkeskompetanse

151

148

 

Service og samferdsel

 

Vg1

115

120

+ 4 %

 

Studiespesialisering

 

Vg1

911

852

-6,5 %

 

Teknikk og industriell produksjon

 

Vg1

240

163

-32 %

 

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 7. mars 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer