Sørvestlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet. Nylig kunngjorte tall fra Statistisk Sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet viser at det er store regionale forskjeller i antall lærlinger. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor. -En mulig forklaring på dette kan være at kystbefolkningen og landdistriktene fra gammelt av har en sterkere kultur med å bygge stein på stein, sier utdanningsrådgiver Fred Skagestad i NHO Agder.

Skagestad, som også er leder av yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder, berømmer sine kolleger i det sentrale østlandsområdet for å ha tatt tak i denne utfordringen. -Det er også viktig at flere kommuner tar dette fra planstadiet til faktisk å ta inn flere lærlinger. Her kan dere lære av kommunene i Agder, hvor antall lærlinger i kommunal sektor nå samlet utgjør 1,62 og skal videre opp til 3 lærlinger per 1000 innbyggere, avslutter Fred Skagestad.

Statistikken viser at regionen som omfatter agderfylkene og Rogaland i følge Statistisk Sentralbyrå har 10,23 lærekontrakter per 1000 innbyggere. SSB gjennomsnittstall på regionene er 8,05 kontrakter. I utdanningsdirektoratets statistikk opererer sørvestlandsregionen med 10,42 kontrakter og et landsgjennomsnitt på 7,87 lærekontrakter.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mars 2016 | Skriv ut siden