Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 200 000 kroner i 2016 til Vekst i Lyngdal for prosjektet "Utvikling av Lyngdal som cruisehavn". Private aktører har over en periode lagt ned et betydelig arbeid for å sikre at Lyngdal havn kan bli en attraktiv cruisehavn i fremtiden. For å ivareta og videreutvikle satsingen ønsker initiativtakerne nå at en offentlig aktør overtar arbeidet. Vekst i Lyngdal/Lyngdal Turistkontor er blitt forespurt om å drive arbeidet videre. I den forbindelse har Vekst i Lyngdal søkt fylkeskommunen om regionale utviklingsmidler til et to-årig prosjekt med fokus på å utvikle Lyngdal som cruisehavn.

Fylkesutvalget gjorde det også klart at Vest-Agder fylkeskommune har som intensjon å bevilge 200 000 kroner til prosjektet i 2017.

Lyngdal Havn er for tiden i en startfase i forhold til å kunne ta en posisjon som den foretrukne cruisehavn mellom Kristiansand og Stavanger. Det har vært tre anløp til 2015 og det er per i dag forhåndsbooket 15 anløp de to neste årene. Dette medfører at om lag 20.000 cruisepassasjerer får anledning til å oppleve Lister og Lindesnesregionen. Dette er besøkende regionen ellers ikke hadde fått, og de aller fleste besøker Vest-Agder for første gang. Tilbakemeldinger fra både skip, agenter og passasjerer er i følge de private aktørene og søker, så langt gode.

Vekst i Lyngdal har som målsetting innen 2018 å oppnå forhåndsbooking av minimum 30 cruiseanløp. I tillegg er målet at Lyngdal havn innen 2020 skal ta i mot 50.000 cruisegjester.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. mars 2016 | Skriv ut siden