Fylkesutvalgsrepresentant Christian Eikeland fra Frp reiste i fylkesutvalgets møte tirsdag spørsmål om hva Vest-Agder fylkeskommune vil gjøre for at elever ved Norsk Fotterapeutskole AS, som nylig ble stengt, kan settes i stand til å gjennomføre nødvendige eksamener for skoleåret 2016. Han oppfordret til at fylkesrådmann og fylkesordfører straks starter et arbeid med å rigge eksamen for de elever dette får en konsekvens for. Både de bosatt i Vest-Agder, men også de bosatt i andre fylker, der det må tas et initiativ til et samarbeid med andre fylker. Fylkesordfører Terje Damman svarte at saken er blitt tatt hånd om fra fylkeskommunens side.

Damman opplyste at Vest-Agder fylkeskommune tar ansvar for alle elevene ved fotterapeut skolen. Et oppmeldingsskjema til eksamen er sendt elevene. Samtlige får mulighet til å melde seg opp som privatist til de eksamenene fylkeskommunen arrangerer i Vest-Agder. I tillegg tar fylkeskommunen imot oppmelding til tverrfaglig praktisk prøve som gjennomføres ved Jåttå videregående skole i Rogaland. Vest-Agder fylkeskommune dekker oppmeldingsgebyr for alle oppmeldinger. Frist for å melde seg opp til privatisteksamen har vært utsatt for de det gjelder. I samarbeid med Fylkesmannen har fylkeskommunen etablert kontakt med elevene. Det er også arrangert et orienteringsmøte.
 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mars 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer