Regjeringen ønsker at flere skal drive med friluftsliv. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark og legge til rette for større aktivitet i nærområdene. Dette står i den nye stortingsmeldingen om friluftsliv. Som et punkt i meldingen går det frem at Regjeringen vil oppfordre fylkeskommuner til å utarbeide regionale planer som sikrer større naturområder for friluftsliv i fjellområdene. Regjeringen vil også bedre veiledningen om helhetlig planlegging i fjellområdene, og vil vurdere å utarbeide en statlig planretningslinje for deler av fjellområdene.

-Stortingsmeldingen omfatter hele friluftslivsfeltet, selv om friluftsliv i nærmiljøet er prioritert. Regjeringen vil ta vare på friluftslivet i de bynære fjellområdene, der det mange steder er et stort utbyggingspress, særlig i form av hyttebygging. Fjellområdene må forvaltes slik at det også i fremtiden finnes større sammenhengende områder for friluftsliv der, sier Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Regjeringen vil utarbeide en veiledning om helhetlig planlegging i sjøområdene, og vil oppfordre kommunene til å kartlegge tilgjengeligheten og fjerne ulovlige stengsler i strandsonen. Friluftsområder ved kysten skal prioriteres for statlig sikring.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2016 | Skriv ut siden