Statistisk sentralbyrå presenterte i påskeuken tallmateriale om sysselsettingen i kommune-Norge. Foreløpige tall viser at kommunene sysselsatte 498 000 og fylkeskommunene 49 000 personer i 4.kvartal 2015. Mens det ved inngangen til fjoråret var 47864 ansatte i fylkeskommunene økte antallet i løpet av året med 1546 personer. Oslo kommune er kun inkludert med antall ansatte innen videregående opplæring og tannhelsetjenesten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mars 2016 | Skriv ut siden