Ungdommens fylkesting i Vest-Agder har, sammen med Kristiansand Ungdomsutvalg, tatt initiativ til å arrangere en konferanse om ungdom og psykisk helse - Ung i Perfeksjonssamfunnet. Konferansen skal gjennomføres på Kilden kulturhus i Kristiansand onsdag 6. april. Ungdommens fylkesting har søkt Vest-Agder fylkeskommune om et tilskudd på inntil 60.000 kroner i tilskudd. Fylkesutvalget imøtekom i et møte denne uken søknaden.

Både Ungdommens fylkesting og Kristiansand Ungdomsutvalg arbeider for elever. De ønsker med konferansen å gi elevråd og elever inspirasjon til sitt arbeid på skolene. I etterkant av konferansen skal arrangørene dele ut et arbeidshefte med tema psykisk helse som elevene/elevråd kan arbeide med. Det vil bli samlet inn og bearbeidet for å gi tilbakemelding til beslutningstakere som jobber for barn og unge i Vest-Agder.

Konferansen retter seg mot elever i den videregående skole i Vest-Agder, ungdomsskoleelever i Kristiansand, fagfolk, politikere og andre som er interesserte i arbeid med psykisk helse. Konferansen har kapasitet til cirka 200 deltakere.

Konferansen arrangeres i samarbeid med både elev- og lærlingeombudet og elevorganisasjonen i Vest-Agder. Flere frivillige organisasjoner er også delaktig i planleggingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. mars 2016 | Skriv ut siden