-Dere får i dag det håndfaste beviset på den kompetansen dere har tilegnet dere etter mange år på skole, i lære og arbeid. Dere representerer et stort mangfold av fagarbeidere som til sammen kan utføre de tjenestene samfunnet etterspør. På hver deres måte, med deres personlige og faglige egenskaper, er dere viktige for fremtidens Norge og fremtidens Agder. Dere er her for å kunne yte de tjenester våre innbyggere, vårt næringsliv, våre kommuner etterspør, sa fylkesordfører Terje Damman da han i går talte i forbindelse med utdelingen av fag-, svenne- og kompetansebrev i Kristiansand.

Totalt er det 1339 kandidater som har avlagt prøve i perioden siden sist utdeling i oktober 2014 og frem til årsskiftet 2015/2016. 109 av disse kandidatene er bosatt i andre fylker. Det er avlagt prøver i henimot 40 fag. Det gjennomføres to utdelingsarrangementer - et i Kristiansand og et i Lyngdal.

-For landet som sådan er det viktig med høy fagkompetanse hos vår arbeidskraft slik at vi kan hevde oss både i nasjonal og internasjonal konkurranse. For oss på Sørlandet er hovedmålet å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene.  Det med stor bredde i fagutdannede arbeidstakere er et viktig element for å nå dette målet. Dere er altså mange av de tannhjulene vi trenger for å kunne få samfunnsmaskineriet til å gå rundt og til å videreutvikle oss, understreket fylkesordføreren.

Utdeling Av Fag -, Svenne - Og Kompetansebrev 2016

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mars 2016 | Skriv ut siden