Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg. Samlet søknadssum i 2016 var om lag 157 millioner kroner. Riksantikvaren hadde 54 millioner kroner til fordeling. Det dekker 34 prosent av den samlede søknadssummen. Totalt 15 tekniske og industrielle anlegg får støtte gjennom tilskuddene. To av disse er hjemmehørende i Vest-Agder - Bredalsholmen verft i Kristiansand og Sjølingstad uldvarefabrik i Lindesnes.

-Industrilokaler og tekniske anlegg har hatt mye å si for næringslivshistorien i Norge. Vi ønsker at publikum også i fremtiden skal få oppleve denne delen av historien, derfor er målet vårt å ta vare på et utvalg viktige industrianlegg, sier riksantikvar Jørn Holme.

Bredalsholmen Fotografert Fra FlyBredalsholmen

Bredalsholmen mottar over 4,8 millioner kroner i tilskudd. Verftet ligger på Bredalsholmen ved innseilingen til Kristiansand. Holmen hvor anlegget ligger hadde opprinnelig en naturlig vik som enkelt lot seg nyttiggjøre og omforme til en dokk, og som dermed avgjorde plasseringen av anlegget. Verftet er sammensatt av et dokkanlegg og mekanisk verksted med produksjons-, støtte- og administrasjonsbygninger, samt arbeidermesse. Etter at Bredalsholmen verft fikk status som nasjonalt fartøyvernsenter i 1997, ble det oppført flere nye bygninger som var nødvendig for driften av anlegget.

Formålet med Bredalsholmen verft i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre en representant for verfts- og verkstedindustrien fra siste halvdel av 1800-tallet og utover 1900-tallet i forbindelse med fremveksten av den norske skipsfarten.

Sjølingstad Uldvarefabrik Foto Bård LøkenSjølingstad

Sjølingstad Uldvarefabrikk som ligger i Lindesnes er tildelt vel 4,4 millioner kroner.  Anlegget er lokalisert i et dalføre cirka 10 kilometer fra kysten og er etablert i tilknytning til Sjølingstadbekken som var premissgivende for anleggets lokalisering. Anlegget er sammensatt av to fabrikkbygninger med tilstøtende lager- og garasjebygg og disponent- og arbeiderbolig noen hundre meter fra fabrikken. I tillegg består anlegget av rørgaten fra bekken ned mot anlegget.

Formålet med Sjølingstad Uldvarefabrik i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner er å sikre en representant for ull- og tekstilvareindustrien fra siste del av 1800-tallet og utover på 1900-tallet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mars 2016 | Skriv ut siden