Fylkestinget vedtok i midten av desember Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2016. Da ble de økonomiske rammene for blant annet driften av fylkeskommunens mange virksomhetsområder fastsatt. I dag vedtok hovedutvalg for kultur og utdanning fordelingen av budsjettmidlene innenfor det budsjettområdet hovedutvalget har som sitt virkeområde. Den største budsjettrammen som ligger under hovedutvalgets myndighetsområde omfatter drift av fylkeskommunens utdanningsvirksomhet. Budsjettrammen her er på 1 165 525 200 kroner. Det er en økning på nærmere 18 millioner kroner i forhold til 2015. I tillegg inngår det under hovedutvalgets område vel 36 millioner kroner til fylkeskonservatoren og henimot 46 millioner kroner til kulturseksjonen.

Driften av de videregående skolene legger beslag på hovedmengden av hovedutvalgets disponible midler. Lister videregående skole med avdelinger i Flekkefjord, Kvinesdal og to avdelinger i Farsund har høyest driftsramme på nærmere 136 millioner kroner, deretter følger Kristiansand katedralskole Gimle med vel 130 millioner kroner og Kvadraturen skolesenter i Kristiansand  med i overkant av 127 millioner kroner. Sirdal er med vel ni millioner kroner den videregående skolen som har lavest ramme.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mars 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer