Fylkestinget vedtok i midten av desember Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2016. Da ble de økonomiske rammene for blant annet driften av fylkeskommunens mange virksomhetsområder fastsatt. I dag vedtok hovedutvalg for kultur og utdanning fordelingen av budsjettmidlene innenfor det budsjettområdet hovedutvalget har som sitt virkeområde. Den største budsjettrammen som ligger under hovedutvalgets myndighetsområde omfatter drift av fylkeskommunens utdanningsvirksomhet. Budsjettrammen her er på 1 165 525 200 kroner. Det er en økning på nærmere 18 millioner kroner i forhold til 2015. I tillegg inngår det under hovedutvalgets område vel 36 millioner kroner til fylkeskonservatoren og henimot 46 millioner kroner til kulturseksjonen.

Driften av de videregående skolene legger beslag på hovedmengden av hovedutvalgets disponible midler. Lister videregående skole med avdelinger i Flekkefjord, Kvinesdal og to avdelinger i Farsund har høyest driftsramme på nærmere 136 millioner kroner, deretter følger Kristiansand katedralskole Gimle med vel 130 millioner kroner og Kvadraturen skolesenter i Kristiansand  med i overkant av 127 millioner kroner. Sirdal er med vel ni millioner kroner den videregående skolen som har lavest ramme.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mars 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer