Vest-Agder fylkeskommune har foretatt en gjennomgang av skoleturer. Konklusjonen er at gratisprinsippet ikke følges godt nok opp på alle skoleturer og det er behov for å klargjøre retningslinjer og sikre felles praktisering ved organisering av skoleturer. Fylkesutvalget vedtok i dag nye retningslinjer.

Retningslinjene vil bli tatt i bruk ved skolene og gi en felles ramme for organisering av skoleturer ved videregående skoler i Vest-Agder. Ved å følge retningslinjene vil elevene ha lik mulighet til å delta på skoleturer, uavhengig av økonomisk situasjon, slik intensjonen i gratisprinsippet tilsier.

Dette er de nye gjeldende retningslinjene:

1. Skolene må i forkant av hvert skoleår lage en mest mulig fullstendig plan for gjennomføring av ekskursjoner og skoleturer.

2. Det må ikke planlegges turer som pålegger elevene egenbetaling. Elevene skal ikke betale for reise, innkvartering eller inngangsbilletter til obligatoriske arrangement.

3. Alle turer i skolens regi er å oppfatte som opplæring og er knyttet til faglige kompetansemål. For elever som av en eller annen grunn ikke kan delta på turer, skal det være et organisert opplæringstilbud på skolen. De turene som er obligatoriske i følge læreplanen for faget, dekkes av skolen i sin helhet. Her er det ikke krav til dugnad eller gaver. 

4. Turer i skolens regi skal i utgangspunktet dekkes av den enkelte skole, eventuelt

via ulike EU-ordninger eller andre program. Dersom skolen ikke ser seg i stand til å dekke utgiftene, kan elever og foresatte gå sammen om finansiering ved frivillige gaver og dugnader. Det presiseres at eventuelle gaver må komme alle elevene til gode.

5. Det må ikke stilles krav om motytelser for eventuelle gaver.

6. Rektor har det fulle ansvaret for alle prosesser i forbindelse med ekskursjoner og skoleturer. Alle inntekter og utgifter i forbindelse med skoleturer skal synliggjøres i skolens regnskap.
Inntekter ved elevers dugnad kan føres på en etablert elevbedrift.

7. Elever og lærere bør rutinemessig orienteres ved skolestart om hva gratisprinsippet innebærer. Informasjon må ligge på skolenes hjemmesider.

8. Skolen skal ha egne prosedyrer for gjennomføring av kortere og lengre ekskursjoner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mars 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer