Nye Veier AS har vedtatt å bygge ut strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal, E6 Kolomoen – Moelv, E39 Kristiansand Vest – Vigeland og E6 Trøndelag i første fase frem til 2019/2020. Tre av prosjektene påbegynnes umiddelbart. E39 Kristiansand –Ålgård/Sandnes få oppstart i 2018. Kristiansand Vest – Vigeland ligger an til å bli bygd ut først. I utbyggingsprosjektet E39 Kristiansand – Sandnes skal det totalt bygges 208 kilometer vei med et estimert kostnadsoverslag på 48 milliarder kroner.

– Vår oppgave er å bygge raskere og mer kostnadseffektivt. Vi angriper derfor prosjektene helhetlig fra første stund og bygger lengre strekninger. Dette gir raskere fremføring og lavere kostnader. Med de prioriterte prosjektene er vi i gang med veibygging i alle utbyggingsområdene våre, sier administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland.

Nye Veier AS har nå gjort sin første prioritering av strekninger basert på:

-hvor lønnsomme veistrekningene er for samfunnet
-ulykkesbelastningen på strekningene
-muligheten for helhetlig utbygging av lange strekninger
-hvor klare strekningene er til å bygges ut
-EU-krav som for eksempel krav til sikkerhet i tunneler
_i hvilken grad prosjektene bidrar til mer nytte for lokalsamfunnene

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mars 2016 | Skriv ut siden