Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på 200.000 kroner til prosjektet "Future Technology Platform". Bak prosjektet står Sinpro som er et nettverk bestående av 23 medlemsbedrifter som sysselsetter vel 2000 fast ansatte og har en samlet omsetning på vel 3,5 milliarder kroner. Blant de store bedriftene er GE Healthcare, Umoe Mandal, Nøsted Kjetting, BRG og TT Anlegg. I tillegg er Universitetet i Agder, Sintef og Mandal videregående skole med som partnere.

Nettverket har søkt fylkeskommunen om økonomisk støtte. Søkeren skriver følgende:

"SINPRO-bedriftene er i konstant omstillingsmodus og må tilpasse seg markedet til enhver tid. SINPRO har bidratt til å etablere prosjekter, møteplasser og initiativ som har vist frem de muligheter som legger i nettopp å samarbeide på tvers av bedrifter. SINPRO bedriftene har nå samarbeidet om prosjekter innen energi, automasjon og LEAN. Prosessene har frembragt flere ideer og prosjekter som skal etableres de følgende år. Future Technology Platform er et av svarene på hvordan bedriftene skal investere intellektuell og finansiell kapital i samarbeidet om å sikre fremtidens industri i Lindesnesregionen."

Prosjektets formål er å bidra til at bedriftene kan gjennomføre en mer effektiv omstilling med implementering av ny teknologi gjennom tilgang til og deling av ny kunnskap. På denne måten kan bedriftene være i forkant på kostnadsnivå, miljø og produktutvikling slik at de fortsatt er konkurransedyktige.

Det er også en hensikt med dette arbeidet å kvalifisere SINPRO til å delta i nasjonale programmer og tiltak slik som Innovasjon Norges klyngeprogrammer, bedrifts-nettverksprogram, nasjonale og regionale omstillingsprogrammer mv. Helt sentralt vil det være å initiere prosjekter på tvers av bedrifter i SINPRO og gjerne også andre klynger på Agder.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mars 2016 | Skriv ut siden