Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om at Vest-Agder fylkeskommune nå er i gang med et storbyprosjekt knyttet til Ung Kultur Møtes som tidligere ble kalt Ungdommens Kulturmønstring - UKM. Målet med prosjektet er generelt å få økt rekruttering til mønstringen. UKM er sammen med Den kulturelle skolesekken og kulturskolen prioriterte som offentlig kultursatsing for ungdom. UKM sin visjon er å være Norges viktigste visningsarena for ung kultur. Det er imidlertid prosentvis flere deltakere i små kommuner enn i store. Spørsmålet er hva som må til for å øke oppmerksomheten i byer for å få flere ungdom til å delta. Vest-Agder fylkeskommune har fått tilskudd fra Cultiva til et storbyprosjekt over tre år, for nettopp å finne ut av dette. Også UKM Norge bidrar med midler. Det er inngått prosjektsamarbeid med Bergen.

Mange deltar
UKM var 30 år i fjor. Vest-Agder har vært med hele tida. 19 fylker og over 400 kommuner har sine årlige UKM festivaler, med om lag 24 000 deltakere. 1000 i Vest-Agder. Dette ender opp i en nasjonal festival med 600 deltakere, der ungdom mellom 13 og 20 år kan vise sitt kulturuttrykk innen mange ulike sjangre. En stor del av deltakerne i dag er også unge arrangører, film- og medieproduksjon, journalister og lignende. Det betyr at UKM har ungdom med på alle deler av en UKM produksjon. Denne opplæringen kan komme godt med i lokalmiljøet også ved andre oppsetninger og arrangement.

Kartlegging
Gjennom prosjektet skal en foreta en undersøkelse for å kartlegge hva ungdom er interessert i, og mer kunnskap om hva de vet/ikke vet om UKM. Det er inngått et samarbeid med Agderforskning. Spørsmål skal stilles til ungdom i åttende klasse og elever på andre videregående i utvalgte bydeler i Kristiansand og Bergen. Et viktig tiltak i prosjektet blir å informere og involvere ungdom i miljø som tradisjonelt ikke har vært med i UKM.

Prosjektorganisering
Det er engasjert en koordinator i 35 prosent stilling, Gunn-Hilde Erstad. Hun skal blant annet besøke skoler for å hente inn informasjonen til undersøkelsen som Agderforskning utarbeider for oss. Hun besøker også skoler i Bergen. VAF er prosjektleder, og det er etablert en ressursgruppe med personer fra UKM Kristiansand og Vest-Agder Musikkråd.

Prosjektet skal dokumenteres godt underveis, slik at en har muligheter for å lage et veiledningshefte. Koordinatoren i prosjektet kan også være en ressurs for andre bykommuner.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mars 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer