Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at det er mulig å søke om støtte til blant annet bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som fatter vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016. Søknader om støtte sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

For 2016 har Stortinget bevilget 126,5 millioner kroner for å bidra til at alle husstander i Norge kan få et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Det er Nkom som forvalter ordningen. Kommuner må søke innen 10. mai. Les mer på Nkoms nettsider. 

Les mer om støtteordningen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. mars 2016 | Skriv ut siden