Vegdirektoratet har besluttet at det skal gjennomføres en oppdatering av regionenes skredsikringsplaner som skal omfatte både riksveger og fylkesveger, inkludert gang og sykkelvegnett. Statens vegvesen har på bakgrunn av dette registrert skredfaren i Vest-Agder og utarbeidet en som fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag besluttet skal være grunnlagsdokument når prioriteringer gjøres innenfor rammen avsatt til skredsikring langs fylkesveger. Forslag til tiltakene i rapporten vil bli vurdert når Handlingsprogrammet for fylkesveg skal fornyes etter 2017.

I Vest-Agder er det beskrevet 21 skredpunkter langs fylkesvegnettet. Fem punkter er gjennom en beregningsmodell gitt å ha en skredfaktor i middels eller høy kategori. Det er punktet Stredefjellet på fv. 455 i Marnardal kommune som har den høyeste skredfaktoren på fylkesvegnettet i Vest-Agder. Skredpunktene Ortevatn sør, Ortevasstronde og Bjørkås på fv. 975 og fv. 42 i Sirdal, samt Øylid på fv. 455 i Marnardal er under utførelse, og omfattes derfor ikke i den nye skredsikringsrapporten. 

De fem tiltakene som er kategorisert som middels skredfaktor er kostnadsberegnet til å koste 68 millioner kroner og de 16 øvrige tiltakene som er kategorisert til lav skredfaktor er kostnadsberegnet til 47 millioner kroner.

Skredsikringsplanen omfatter de skredpunktene som er kjente som følge av at det er en historikk med nedfall på et bestemt sted.  Et skredutsatt punkt er definert i rapporten som et sted hvor det i løpet av de 20 siste årene har vært minst tre stengninger som følge av skred eller minst tre hendelser/nedfall, og hvor et tiltak er nødvendig for å gi en sikringseffekt.

Etter den forrige skredsikringsrapporten fra 2013 prioriterte Vest-Agder alle de farligste skredpunktene (høy risiko) langs fylkesvegnettet. I skredplanen for 2013 var det 39 punkter som var definert, hvorav 19 punkter som hadde skredfaktor høy eller middels. I den nye skredplanen er det 21 skredpunkter, hvorav 5 punkter er definert som middels og ingen har høy skredfaktor. Dette er en positiv at mange av de farligste skredpunktene nå er utbedret og fylkesrådmannen anbefaler at det jobbes videre med den nye skredsikringsplanen for å bedre trafikksikkerheten langs fylkesvegene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer