Lister videregående skole deltar i prosjektet "Heimat Europa" sammen med skoler i Tyskland, Luxembourg, Tyrkia, Østerrike, Tsjekkia og Romania. Disse land har ulike erfaringer i forhold til immigrasjon og flyktningsituasjonen. Luxembourg har lang erfaring med å ta imot og integrere både innvandrere og flyktninger. På Listers samarbeidsskole i Luxembourg undervises det i fire språk: tysk, fransk, engelsk og luxembourgsk – og det snakkes enda flere språk. Den største gruppe av innvandrere er fra Portugal, men etter hvert har det kommet flere fra blant annet Afghanistan og Syria.

Tyrkia er i en særstilling siden landet både tar imot flyktninger fra nærområdene samtidig med at tyrkere utvandrer til Europa. I Tyrkia overstiger antall flyktninger i mange områder og byer nå det opprinnelige innbyggertall.

Tyskland har tatt imot mange flyktninger spesielt fra Syria i det siste. Østerrike har færre. Og de som kommer til Østerrike kommer ofte fra Øst Europa. Norge og spesielt Romania har få flyktninger sammenlignet med de andre landene, og vi er med i prosjektet som en motvekt til land med store tall på innvandrere og flyktninger.

Mål

Mål for prosjektet er å utvikle materiale som er egnet til å hjelpe skoler med å etablere en kultur med åpenhet, aksept og forståelse. – "a welcoming culture".  Ungdom i Europa i dag er en mangfoldig gruppe. Det er både likheter og ulikheter mellom landene og også innenfor ungdomsgrupper i det enkelte land.

Spørreskjema

Vi har utarbeidet et spørreskjema som 60 elever i alle de sju landene har svart på for å kunne definere begrepet Heimat/hjemme sett med ungdommens øyne. Vi har spurt dem hvem de er, hvor de kommer fra, deres morsmål og om de har bodd flere steder.

Vi har videre spurt dem om, hva som betyr mest for at de skal føle seg hjemme et sted, om de har mer enn et hjemsted, om de opplever at de ikke føler seg hjemme noe sted og hva de savner mest dersom de har flyttet hjemmefra.

Vi ønsket spesielt å få tilbakemelding fra alle ungdommer på 1) hva immigranter og flyktninger selv kan gjøre for å skape seg et hjem – og 2) hva vi som tar imot dem kan gjøre for at de skal føle seg hjemme.

Svar

Ungdom i dag er inkluderende og de viser både empati og refleksjon. De skriver at de vil invitere nye borgere med på aktiviteter, være høflige og vennlige, vise respekt og omsorg. Samtidig skriver de også at de, som kommer til et nytt land, må vise respekt for landets lover og normer, at de må lære seg språket og få utdannelse. Av alle utsagnene (flere hundrede) fra de cirka 400 elevene som besvarte undersøkelsen var det fem negative utsagn. Det er et flott resultat. Det viser at ungdom i dag ønsker å ta imot "med åpne armer" som flere ungdommer skrev.

Videre arbeid

Noen av landene treffes nå i april i Izmir, der alle data skal drøftes. Det videre arbeidet vil bygge på resultatene fra undersøkelsen helt konkret gjennom å utarbeide opplegg som bygger opp om en "welcoming culture" i skoler i hele Europa. Alle opplegg som utarbeides legges ut på plattformen eTwinning (en portal der det er deltakere fra hele verden).  Til høsten skal vi treffes i Tyskland der tema er: Hvordan kan skolen være med å skape en følelse av Heimat/hjemme?

Det siste møte blir i Wien, Østerrike, våren 2017. På det møtet vil vi også ha med elever, som sammen med oss skal ferdigstille prosjektet.

Lister videregående skole deltar med følgende lærere: Nicole Thele (EIL), Mally Johnsen (LIS/FLE), Lillian Gyland og Trond Tjorteland (FLE) og Elizabeth Andersen (KVI).

Vi har inntil nå jobbet med spørreskjema og utarbeidet presentasjonen med resultater fra alle land (se vedlegg). I tillegg har vi lagd videoer og et Storyline opplegg. Alt hva deltakere utarbeider blir delt på eTwinning underveis.

Spørreskjema
Presentasjon

For Lister teamet

Elizabeth Andersen,
Kvinesdal

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mars 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer