Det er gledelig at vi nå har fått tildelt 30 millioner av den nasjonale potten på 400 millioner.
Etter innspill fra kommunene i knutepunktkommunene, statens vegvesen og Agder kollektivtrafikk ble det søkt om tilskudd på tilsammen 42,5 mill til 18 tiltak i seks av kommunene.

Vi må nå ta en konkret gjennomgang for å prioritere hvilke av de 18 tiltakene som kan realiseres innenfor den tildelte rammen, sier Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder fylkeskommune.

BAKGRUNN

De 30 millioner skal gå til prosjekter som skal understøtte målsettingen i eksisterende belønningsavtale 2013-2016. Målet er nullvekst i personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand, sammenliknet med nivået på trafikken i 2012.

Foreslåtte tiltak bygger opp om målene for en kommende bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Tiltakene er hentet fra en foreløpig portefølje i forslag til en fremtidig bymiljøavtale og skal gjennomføres i 2016/2017.

 

KOLLEKTIVTILTAK

Brorparten av midlene til kollektivtiltak går ut på å oppgradere busstopp med universell utforming på sentrale bussruter i Kristiansand. Flere av busstoppene muliggjør omlegging av ringruter til pendelruter, som vil og bedre tilbud til befolkningen. Videre ble det søkt om midler til reguleringsplass ved universitetet, klargjøring av et område nær sykehuset for bygging av kollektivfelt og et kollektivknutepunkt i Birkenes.

 

GANGE_ OG SYKKELTILTAK

For gående og syklende er det lagt vekt på å prioritere tiltak som gir effekt, sentralt i kommunene og å sikre fullfinansiering av noen
pågående prosjekter.

 

Følg Bymiljløavtalen her.

av Macdonald, Cheryl, publisert 18. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer