Fylkestinget skal 26. april ta stilling til det videre arbeidet med en forbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag drøftet saken gikk representantene inn for at Vest-Agder fylkeskommune avslutter arbeidet med å bygge en undersjøisk fastlandsforbindelse. Hovedutvalget mener at det er viktig å få vurdert brualternativet, og anbefaler at Statens vegvesen arbeider videre med tre alternative bruløsninger.

Det ble i januar fastslått fra Vegdirektoratet at tunnelen ikke kan bygges med den stigning man har lagt til grunn for det undersjøiske tunnelprosjektet. For å tilfredsstille en gjeldende forskrift om maksimalt fem prosent stigning ville kostnaden for tunnelalternativet øke betydelig og bli vesentlig høyere enn det som er vurdert som sannsynlig kostnad for et brualternativ.

Statens vegvesen har på anmodning vurdert andre mulige fastlandsforbindelser slik at de kunne følge saken til fylkestingets behandling 26. april. Med gjeldende tunnelsikkerhetsforskrift ser det ut til at det økonomisk beste alternativet for landfastforbindelse for Hidra vil være en bruforbindelse. Dette vil også muliggjøre en gang/sykkelvegforbindelse som ikke var mulig med den undersjøiske tunnelen. Av bruløsninger beskriver SVV følgende muligheter:

A: Bru mellom Launes og Guleodden med tunneladkomst i begge ender.
B: Bru mellom Launes og Kvellandstrand
C: Kombinasjonsløsning bru og til fylling.
D: Landforbindelse via Andabeløy
E: Rørbru

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø anbefaler at fylkestinget vedtar at det skal arbeides videre med de tre første mulige løsningene. Hovedutvalget presiserer at det vil ha saken tilbake til behandling med Statens vegvesens anbefalinger snarest mulig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer