Da fylkesutvalget tirsdag behandlet årsrapporten for Jernbaneforum Sør for 2015 gikk utvalget inn for at fylkestinget, ved endelig behandling av rapporten, skal presisere at det i fortsettelsen aktivt må arbeides for sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Forumet ble etablert med bakgrunn i en rapport som Baneservice Sør i NSB utarbeidet i 1991 om sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, ved å bygge en ny banestrekning fra Grenland til Skorstøl i Gjerstad kommune i Aust-Agder. Våren 1992 ble Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland fylkeskommuner enige om å danne et slikt samarbeidsforum.

Jernbaneforum Sør består av 15 politisk valgte medlemmer, tre fra hver av de fem samarbeidende fylkeskommunene. Fylkesordførerne eller fylkesvaraordførerne utgjør forumets arbeidsutvalg. Samferdselssjefene, eller representanter for disse ide fem fylkeskommunene, har utgjort en faglig prosjekt-/administrasjonsgruppe.

Fra våren 2009 har det vært ansatt prosjektleder på heltid. Vest-Agder fylkeskommune gir et årlig tilskudd på kr. 285 000 til Jernbaneforum Sør.

Jernbaneforum Sør har tett og nær kontakt med Jernbaneverket og NSB.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer