Fylkesutvalget hadde i går til behandling en sak om det videre arbeidet med en forbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Fylkesutvalget anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune stopper arbeidet med å bygge en undersjøisk fastlandsforbindelse og i stedet får vurdert brualternativet. Utvalget anbefaler at Statens vegvesen skal arbeide videre med tre alternative bruløsninger. Fylkestinget fatter endelig beslutning 26. april.

Statens vegvesen har sett på tre alternative brumuligheter:

A: Bru mellom Launes og Guleodden med tunneladkomst i begge ender.
B: Bru mellom Launes og Kvellandstrand
C: Kombinasjonsløsning bru og til fylling.
D: Landforbindelse via Andabeløy
E: Rørbru

Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget vedtar at det skal arbeides videre med de tre første mulige løsningene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer