Fylkesutvalget hadde i går til behandling en sak om det videre arbeidet med en forbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Fylkesutvalget anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune stopper arbeidet med å bygge en undersjøisk fastlandsforbindelse og i stedet får vurdert brualternativet. Utvalget anbefaler at Statens vegvesen skal arbeide videre med tre alternative bruløsninger. Fylkestinget fatter endelig beslutning 26. april.

Statens vegvesen har sett på tre alternative brumuligheter:

A: Bru mellom Launes og Guleodden med tunneladkomst i begge ender.
B: Bru mellom Launes og Kvellandstrand
C: Kombinasjonsløsning bru og til fylling.
D: Landforbindelse via Andabeløy
E: Rørbru

Fylkesutvalget anbefaler at fylkestinget vedtar at det skal arbeides videre med de tre første mulige løsningene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer