Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om innholdet i årsrapport for 2015 for Jernbaneforum Sør. Det er et nettverkssamarbeid mellom fylkeskommunene: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland som har som mål å utvikle en fremtidig jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stavanger som ivaretar: Rask framkommelighet og hyppig frekvens, utvidet samhandling mellom de regionale sentra, miljøvennlig transport og økt sikkerhet. For å nå disse målene vil Jernbaneforum Sør utvikle Sørvestbanen gjennom en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. I årsrapporten opplyses det at for å få en raskere fremdrift i arbeidet med å realisere Sørvestbanen vil forumet vurdere om det er riktig å opprette et selskap for å finansiere og bygge ut deler av strekningen.

En ny Sørvestbane vil gi en sammenhengende bane gjennom alle de store regionsentrene og gi direkte jernbaneforbindelse fra Oslo via Vestfold, Grenland, Agderfylkene og videre til Stavanger. Dette bybandet har mer enn halvparten av landets befolkning i sitt influensområde. En ny banestrekning fra Porsgrunn til Brokelandsheia (Grenlandsbanen) vil koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og gi bedre fremkommelighet og kortere reisetid. Dette prosjektet vil være det avgjørende grepet for å realisere Sørvestbanen.

Sammenkoblingen sammen med fornying og opprustning av eksisterende banestrekninger muliggjør en rask togforbindelse med reisetider på tre timer fra Oslo til Kristiansand og to  timer videre til Stavanger. Dette vil være reisetider som gir jernbanen den nødvendige konkurransekraft.

Jernbaneforum Sør ser på Sørvestbanen som et transportsystem med muligheter til regionutvikling av en helt annen størrelse enn i dag. Banen er et nytt transportsystem som må ses i sammenheng med øvrige kommunikasjonsløsninger og gir mange nye og spennende muligheter for næringsutvikling. Det er på denne strekningen flere sentrale næringsklynger og institusjoner, og med Sørvestbanen vil det bli et mye større bo og arbeidsmarked som er knyttet sammen med et fremtidsrettede, miljøriktig transportmiddel. Dette vil gi en konkurransedyktig jernbane gjennom Vestfold, Grenland og Agder og videre til Stavanger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer