Fylkestingets møte 26. og 27 april vil bli direkte formidlet her på Vest-Agder fylkeskommunes internett. Møtet finner sted på Hotel Norge i Kristiansand. Etter beslutning i fylkestinget i fjor har fylkeskommunen i vinter kjøpt inn utstyr og arbeidet med å tilrettelegge for direkte web-overføring av fylkestingsmøtene. Det vil også være mulighet for å se sendingene i etterkant. Opptak vil bli gjort tilgjengelige. Videre vil det bli mulig å foreta avgrensede avspillinger av opptak knyttet til de enkelte sakene som har vært til behandling.

Sendingen starter klokken 13.00 tirsdag 26. april. Frem til klokken 15.00 er det avsatt tid til Ungdommens spørretime. Ungdommens fylkesutvalg gis anledning til å utfordre fylkestinget på saker de er opptatt av. I år vil de blant annet stille spørsmål innenfor temaene: skolehelsetjeneste og mobbing, lærlingeplasser, ungdomsmedvirkning og kommunereform. Etter spørretimen er avsluttet starter fylkestinget behandling av saker. Onsdag 27. april starter fylkestingsmøtet opp igjen fra klokken 09.00.

En får tilgang til sendingen på to måter. Enten ved å skrolle ned til egen "makedsføringsboks" for WebTV. Eller ved å gå inn på "Politikk" i hovedmenyen og velge punktet for weboverføring.

 

SAKSKART

7/16

15/06006-47

Årsregnskap 2015 og årsberetning 2015

8/16

15/06006-50

Reglement for håndtering av mer- og mindreforbruk

9/16

14/29254-22

Regionreform - videre prosess for nabosamtaler

10/16

16/03885-1

Skolebruksplan 2030 - forslag til videre prosess

11/16

15/03867-12

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2015

12/16

16/03796-1

Elev- og lærlingombudets årsmelding for 2015

13/16

15/06071-9

Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen - forskuttering av midler til planlegging og forberedende arbeider

14/16

09/01613-56

Jernbaneforum Sør - Årsrapport 2015

15/16

12/04261-73

Fv 469 Hidra fastlandsforbindelse - videre arbeid med fastlandsforbindelsen - status pr 15.03.2016

16/16

14/19198-72

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020; - endelig behandling etter høring

17/16

15/03466-6

Årsrapport for aktivitet på fylkesvegnettet 2015

 

 

 

18/16

15/04112-15

Forslag til rom- og funksjonsprogram for nytt bussanlegg

19/16

15/07851-6

Uthavner i verdensklasse - Regional strategi for Agder og etablering av prosjekt 2016-2018

 

 

Interpellasjon

2/16

 

Interpellasjon fra Høyre vedr. Tannhelseplanen

 

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer