Riksantikvaren gir i år 50 kommuner penger til å lage kulturminneplaner. I Vest-Agder mottar de tre kommunene Lindesnes, Farsund, Sirdal midler. Dermed har over halvparten av landets kommuner fått støtte til dette arbeidet. Riksantikvaren vil at kommunene skal få oversikt over egne kulturminner og legge planer for hvordan disse skal forvaltes lokalt. ‒Mange viktige kulturminner kan gå tapt fordi kommunene ikke vet om dem. En kulturminneplan er derfor en investering i kunnskap og mulighet for bevaring, sier riksantikvar Jørn Holme.

Et kunnskapsløft
Riksantikvaren arbeider kontinuerlig for å styrke kommunenes egen kompetanse i arbeidet med den lokale kulturarven. Gjennom prosjektet «Kulturminner i kommunen» (KIK) skal flest mulig kommuner utarbeide en kulturminneplan som blir politisk vedtatt. Riksantikvaren har som mål at 90 prosent av alle kommuner skal ha en kulturminneplan i løpet av 2020. Med årets tildeling har nærmere 250 norske kommuner mottatt støtte fra Riksantikvaren.

I arbeidet med kulturminneplan skaffer kommunen seg oversikt over kulturminner og kulturmiljøer, definerer hvilke som er verneverdige og utarbeider en plan for forvaltningen av disse. I mange kommuner bistår også historielag og andre frivillige organisasjoner i arbeidet.

Årets midler
Kommuner som ønsker å utarbeide kulturminneplaner søker via fylkeskommunene. De som får positivt svar på søknaden sin, mottar 100.000 kroner som et engangsbeløp fra Riksantikvaren. Til nå i år har 45 kommuner fått tildelt midler. Ytterligere fem kommuner vil motta midler i løpet av året.

Mer informasjon om kulturminneplaner finner du her: www.riksantikvaren.no/KIK 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2016 | Skriv ut siden