- Aller først er det gledelig for alle ungdommene som gjennomfører videregående opplæring. Så vil jeg gjerne rette en stor takk til alle våre ansatte som jobber i de videregående skolene og bidrar til dette flotte resultatet: Best i landet på gjennomføring. Dette vitner om god og langsiktig jobbing og fokus på kvalitet. Det skal vi fortsette med, sier fylkesordfører Terje Damman.

I en ny undersøkelse har forskere målt kvaliteten på videregående skoler i Norge. Resultatene viser at Vest-Agderskolene er best i landet på gjennomføring. Det sikrer oss en 3. plass på den nasjonale oversikten. Skolekvaliteten er høyest i Oslo og Akershus.

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har forskere fra Senter for økonomisk forskning (SØF) undersøkt hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til det elevene lærer, og hvorvidt skolene bidrar til at elevene greier å fullføre videregående skole eller ikke. Forskerne har tatt høyde for at elevenes bakgrunn varierer mellom skolene, blant annet gjennom å kontrollere for karakterer fra ungdomsskolen og sosial bakgrunn.

– Det er i dag altfor store forskjeller mellom skoler og fylker når det gjelder hvor mye elevene lærer og andelen som fullfører. Målet må være at alle elever skal ha de samme mulighetene til å lykkes, uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de begynner på, sier Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Blandt de offentlige videregående skolene i Vest-Agder er det Kvadraturen skolesenter som skårer høyest. Tett etterfulgt av KKG og Tangen vgs.Det viser oversikten over alle skolene.

Ny stortingsmelding om skolen

I 2017 skal regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om norsk skole. Forskjeller i skolekvalitet mellom fylker, kommuner og skoler blir et viktig tema.

– Vi ser i dag systematiske forskjeller mellom skoler, fylker og kommuner når det gjelder hvor mye elevene lærer. For lite læring for elevene bør få konsekvenser. Vi må spørre oss om vi trenger en tydeligere og mer langvarig oppfølging av skoler der elevene over tid lærer for lite, sier kunnskapsministeren.

Les mer om undersøkelsen her.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2016 | Skriv ut siden