I samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune har Vest-Agder fylkeskommune et regionalt utviklingsprogram for Agder -. RUP Agder) Gjennom dette felles programmet legges rammene for et omfattende samarbeid innen distrikts- og regionalpolitikken. Fylkeskommunene inviterer kommuner, offentlige og private virksomheter og organisasjoner til å komme med innspill til satsinger. I 2015 var det satt av 39,8 millioner kroner til RUP Agder. Vest-Agders andel var på 23 millioner kroner.

RUP Agder følger samme fem hovedmål som Regionplan Agder 2020. I 2015 ble det særlig satset på området utdanning – verdiskaping bygd på kunnskap. Totalt 22,1 millioner kroner av totalrammen ble brukt til tiltak og prosjekter innen området.

Den største enkeltsatsingen var Virkemidlerfor regional FoU og innovasjon (VRI Agder) hvor det ble bevilget 6,2 millioner kroner. Andre større satsinger var Vitensenter Sørlandet, Visit Sørlandet, næringsklynger som for eksempel Global Centre of Expertise – NODE, Coventure AS og Innoventus AS.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mai 2016 | Skriv ut siden