Dette er spørsmål som vil bli tatt opp i en åpen konferanse på Fylkeshuset i Kristiansand, torsdag 9. juni. Fylkesordfører Terje Damman vil åpne konferansen, og organisatoriske, politiske og juridiske sider ved temaet vil bli berørt. Det vil også legges opp til en workshop hvor alle som deltar kan komme med innspill.

Spørsmålet vi må forsøke å finne svar på gjennom høringskonferansen er som følger: Kan et LIM-råd med representanter fra ulike interesseorganisasjoner bidra til et mer likestilt, inkluderende og mangfoldig fylke? Hvordan bør et slikt råd settes sammen, og hvilke oppgaver skal det i så fall ha?

For mer informasjon, program og påmelding klikk inn på Regionplan Agder sin hjemmeside.

av Macdonald, Cheryl, publisert 31. mai 2016 | Skriv ut siden