Folketallet i Norge var på 5 223 300 personer per 1. april 2016. Første kvartal i år vokset folketallet med 9 300 personer eller 0,2 prosent. Det gir en folkevekst som er nær 2 000 lavere enn i samme kvartal i fjor. Folketallet i Vest-Agder økte i første kvartal med 221 personer til 182 701 innbyggere per i april. Enda en gang topper Oslo fylkeslisten med den største folkeveksten og det største fødselsoverskuddet. Vest-Agder og Rogaland hadde i relative tall nest høyeste og tredje høyeste fødselsoverskudd. Alle fylkene, bortsett fra Vest-Agder og Møre og Romsdal, hadde nettoinnflytting i 1. kvartal.

Hovedparten av befolkningsøkningen i Vest-Agder i første kvartal var i Kristiansands-regionen. Kommunene der økte med samlet 210 innbyggere.

Innbyggertallet per 1. april for kommunene i Vest-Agder.
I parentes endring i løpet av 1. kvartal.

Kristiansand 88 598 (+151)

Mandal 15 479 (-50)

Farsund 9686 (-19)

Flekkefjord 9087 (-9)

Vennesla 14 335 (+27)

Songdalen 6448 (+29)

Søgne 11 263 (+3)

Marnardal 2294 (+4)

Åseral 942 (+17)

Audnedal 1770 (+20)

Lindesnes 4951 (+8)

Lyngdal 8513 (+16)

Hægebostad 1706 (+4)

Kvinesdal 5989 (+8)

Sirdal 1844 (+12)

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mai 2016 | Skriv ut siden