Aust-Agder fylkeskommune vedtok i desember i fjor Strategi for ladeinfrastruktur på Agder. Nå er strategien til behandling politisk i Vest-Agder. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk tirsdag inn for at fylkesutvalget 7. juni skal vedta strategien. Formålet med å lage strategien er å peke på hvordan kommunal sektor i Agder effektivt kan legge til rette for økt bruk av ladbare kjøretøy i regionen. Den legger opp til at fylkeskommunene skal bidra med støtte til etablering av hurtigladere slik at det ikke er mer enn 50-60 kilometer avstand mellom hurtigladere i Agder. Dette er et minimumskrav. Hovedutvalget gikk også inn for at distriktskommunene oppfordres til å søke om støtte.

Dersom fylkestinget vedtar strategien innebærer det at Vest-Agder fylkeskommune åpner for å kunne støtte etablering av nye hurtigladere i fylket med opptil en tredjedel oppad begrenset til 150 000 per lader. Støtten skal vurderes utfra følgende: Den aktuelle kommunens bidrag til etableringen av hurtigladeren. Hurtigladerens tilgjengelighet for allmenheten.  Og i hvor stor grad hurtigladeren er tilrettelagt for ulike typer elbiler.

Vest-Agder fylkeskommune har gjennom arbeidet med Regionplan Agder 2020 og sammen med Aust-Agder fylkeskommune tidligere gitt støtte til fem hurtigladere langs E18/E39. I Vest-Agder ble det gjennom dette arbeidet etablert hurtiglager i Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. I tillegg har Vest-Agder fylkeskommune deltatt med støtte til en hurtiglader på Evje.

Videre har fylkeskommunen gjennom arbeidet med Listerpakken EL () gitt støtte til en hurtiglader i Lyngdal. Gjennom dette arbeidet har også Sirdal kommune i 2015 fått støtte til to planlagte hurtigladere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer