Fylkeskommunen gjennomfører kontinuerlig tiltak i egen virksomhet og følger opp egne energi- og klimamål. I 2015 oppgraderte fylkeskommunen eksisterende varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg, fikk mer effektiv varmestyring via sentral driftskontroll, samt nye vinduer med energiglass og tilleggsisolering av tak. I tillegg er det kontinuerlig fokus på energiriktig drift av bygningsmassen. Siden prosjektstart i 2008 er energibruken redusert med mer enn 14 prosent.

Miljøfyrtårnsertifisering

Vest-Agder fylkeskommune er medlem i Klimapartnere, og forpliktet til å utarbeide årlige klimagassregnskaper og igangsette miljøsertifisering av egen virksomhet.

Miljøfyrtårnsertifisering stiller krav til den totale driften av virksomheten innen fagfeltene HMS, arbeidsmiljø, transport, avfall, renhold, energibruk, energibærer, tilrettelegging, universell utforming, estetikk m.m.

I 2015 startet arbeidet med å sertifisere sentraladministrasjonen etter Miljøfyrtårns hovedkontormodell. Sertifiseringsarbeidet skal avsluttes i 2016.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mai 2016 | Skriv ut siden