Fylkesordfører Terje Damman har, sammen med sin kollega Solveig Ege Tengesdal i Rogaland, sendt brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for å unngå unødvendig tidsbruk når det gjelder planlegging av ny E39 på strekningen Lyngdal vest til Sandnes. De viser til at Samferdselsdepartementet i midten av februar sendte brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet med anmodning om at kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal Vest til Sandnes behandles som statlig plan. Dette er i tråd med en forutgående anmodning fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. -Etter det vi kjenner til har Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ennå ikke besvart denne henvendelsen, skriver de to fylkesordførerne.

De presiserer at det er av hensyn til fremdriften i planarbeidet er viktig at spørsmålet om statlig plan blir avklart så snart som mulig ettersom dette forholdet må være avklart før det kan meldes oppstart av planarbeidet.

-Det er av stor regional betydning at det så snart som mulig foreligger godkjente overordnete planer på strekningen slik at Nye Veier A/S kan sette i gang reguleringsplanarbeid når dette er nødvending, skriver de to og de ber om at saken gis prioritet i departementet.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer