Fylkesordfører Terje Damman har, sammen med sin kollega Solveig Ege Tengesdal i Rogaland, sendt brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for å unngå unødvendig tidsbruk når det gjelder planlegging av ny E39 på strekningen Lyngdal vest til Sandnes. De viser til at Samferdselsdepartementet i midten av februar sendte brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet med anmodning om at kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal Vest til Sandnes behandles som statlig plan. Dette er i tråd med en forutgående anmodning fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. -Etter det vi kjenner til har Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ennå ikke besvart denne henvendelsen, skriver de to fylkesordførerne.

De presiserer at det er av hensyn til fremdriften i planarbeidet er viktig at spørsmålet om statlig plan blir avklart så snart som mulig ettersom dette forholdet må være avklart før det kan meldes oppstart av planarbeidet.

-Det er av stor regional betydning at det så snart som mulig foreligger godkjente overordnete planer på strekningen slik at Nye Veier A/S kan sette i gang reguleringsplanarbeid når dette er nødvending, skriver de to og de ber om at saken gis prioritet i departementet.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer