Fylkesordfører Terje Damman har, sammen med sin kollega Solveig Ege Tengesdal i Rogaland, sendt brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for å unngå unødvendig tidsbruk når det gjelder planlegging av ny E39 på strekningen Lyngdal vest til Sandnes. De viser til at Samferdselsdepartementet i midten av februar sendte brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet med anmodning om at kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal Vest til Sandnes behandles som statlig plan. Dette er i tråd med en forutgående anmodning fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. -Etter det vi kjenner til har Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ennå ikke besvart denne henvendelsen, skriver de to fylkesordførerne.

De presiserer at det er av hensyn til fremdriften i planarbeidet er viktig at spørsmålet om statlig plan blir avklart så snart som mulig ettersom dette forholdet må være avklart før det kan meldes oppstart av planarbeidet.

-Det er av stor regional betydning at det så snart som mulig foreligger godkjente overordnete planer på strekningen slik at Nye Veier A/S kan sette i gang reguleringsplanarbeid når dette er nødvending, skriver de to og de ber om at saken gis prioritet i departementet.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer