Fylkesordfører Terje Damman har, sammen med sin kollega Solveig Ege Tengesdal i Rogaland, sendt brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for å unngå unødvendig tidsbruk når det gjelder planlegging av ny E39 på strekningen Lyngdal vest til Sandnes. De viser til at Samferdselsdepartementet i midten av februar sendte brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet med anmodning om at kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal Vest til Sandnes behandles som statlig plan. Dette er i tråd med en forutgående anmodning fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. -Etter det vi kjenner til har Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ennå ikke besvart denne henvendelsen, skriver de to fylkesordførerne.

De presiserer at det er av hensyn til fremdriften i planarbeidet er viktig at spørsmålet om statlig plan blir avklart så snart som mulig ettersom dette forholdet må være avklart før det kan meldes oppstart av planarbeidet.

-Det er av stor regional betydning at det så snart som mulig foreligger godkjente overordnete planer på strekningen slik at Nye Veier A/S kan sette i gang reguleringsplanarbeid når dette er nødvending, skriver de to og de ber om at saken gis prioritet i departementet.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer

Siste fra Politikk

 • Janne -Karin -Nesheim
  av jto, 16.04.19

  Fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet har søkt om fritak

  Les mer
 • Harald -Fauskanger -Andersen
  av jto, 09.04.19

  Interpellasjon om Jernbaneforums Sørs fremtidige prioritereringer

  Les mer
 • Klimasterik Logo
  av jto, 08.04.19

  Interpellasjon om klimastreik og fravær

  Les mer