Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag årsmeldingen for 2015 for Sørnorsk filmsenter AS. Bakgrunnen for det er at senteret mottar årlige driftsmidler fra Vest-Agder fylkeskommune. Fylkeskommunen er også en av eierne av senteret med en aksjeandel på 26,9 prosent. Filmsenteret hadde ifølge årsregnskapet for fjoråret et resultat på 13 817 kroner. Styret overførte 63 817 kroner til annen egenkapital og 50 000 kroner ble avsatt til filmpris. Aktiviteten var meget omfattende.

Filmsenteret har som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjonen i Agder-fylkene og Telemark. Senteret forvalter tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilmer, animasjonsfilm og dataspill. Kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak gjennom kurs, seminarer og verksteder rettet mot profesjonelle aktører samt talentutvikling og faglige tiltak for barn og unge står også sentralt.

Sørnorsk filmsenter forvalter tilskuddsmidler på grunnlag av søknader fra filmskapere og andre aktører som jobber med filmfaglige tiltak. Tildelingen skjer tre ganger årlig. Tildelinger over 100 000kroner behandles av styret.

Filmsenteret mottok i fjor  81 søknader om støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilmer. Av 43 søknader om midler til utvikling, ble det bevilget støtte til 8 kortfilmer og 15 dokumentarfilmer. Av 39 søknader om produksjonsstøtte ble det bevilget støtte til 8 kortfilmer og 12 dokumentarfilmer hvorav 1 kortfilm og 2 dokumentarfilmer var rettet mot barn og unge. Det ene ble støttet av midler fra Cultiva. Det ble tildelt 24 reisestøtter og arbeidsstipender i 2016.

I 2015 ble det bevilget totalt nærmere 3,9 millioner kroner i støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilmer.

Sørnorsk filmsenter har hatt høy aktivitet innen ulike kurs, seminarer, festivaldeltakelse og verksteder. Senteret har et nært samarbeid med Cinemateket, TV-Agder, Barnefilmfestivalen i Kristiansand, Samsen, Kortfilmfestivalen i Grimstad og Den kulturelle skolesekken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer