- Å støtte opp under leverandørindustrien på Sørlandet har kanskje aldri vært viktigere, sier Kenneth Andresen. Regionalsjefen representerer Vest-Agder fylkeskommune under oljemessen i Houston, som startet denne uken.

 

OTC er verdens største og viktigste møteplass for olje- og gassindustrien. Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune har lang tradisjon for å støtte opp under bedriftene som har stand eller på annen måte er representert under messen. Fylkeskommunene arrangerer blant annet en møteplass for Agder-delegasjonen kvelden før messen starter. Søndag samlet arrangementet mer enn 100 deltakere.

 

- Skal vi samarbeide må vi møtes. I tillegg til å skape arenaer for samarbeid, promoterer vi Agder som et godt sted å investere. Utenlandske bedriftseiere har tjent gode penger på å investere i kompetanse på Sørlandet, og noen vil sikkert se muligheten for å gjøre lønnsomme investeringer i turbulente tider, sier Andresen.

 

Hele 35 sørlandske leverandørbedrifter innen olje og gass er representert på OTC. I tillegg til alle næringslivsfolkene, består Agder-delegasjonen av flere toppolitikere, blant annet ordførerne i Kristiansand og Arendal og fylkesordføreren i Aust-Agder.

 

Fylkesvaraordfører Tore Askildsen i Vest-Agder skulle også deltatt på turen, men måtte melde forfall da fylkesordfører Terje Damman ble sykemeldt.

 

Bildetekst: 

Fra venstre: Rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand, regionalsjef Kenneth Andresen i Vest-Agder fylkeskommune, ordfører Harald Furre i Kristiansand, ordfører Robert Cornels Nordli i Arendal og fylkesordfører Tellef Inge Mørland i Aust-Agder fylkeskommune lytter til en presentasjon fra Bernt Fanghol i Telenor Maritime på GCE NODEs fellesstand i Houston.

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 4. mai 2016 | Skriv ut siden