Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, sendt ut et høringsnotat med forslag om en ny bestemmelse i kommuneloven om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Det foreslås at eldre og personer med funksjonsnedsettelse fortsatt skal ha en lovpålagt rett til medvirkning, mens en tilsvarende lovfestet ordning for ungdom skal være frivillig for kommunene og fylkeskommunene. Fylkesutvalget stilte seg tirsdag bak forslaget om å oppheve eldrerådsloven og loven om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og erstatte disse med en ny generell forskrift i kommuneloven, som også inkluderer lovfestet medvirkningsordning for ungdom.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer