Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, sendt ut et høringsnotat med forslag om en ny bestemmelse i kommuneloven om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Det foreslås at eldre og personer med funksjonsnedsettelse fortsatt skal ha en lovpålagt rett til medvirkning, mens en tilsvarende lovfestet ordning for ungdom skal være frivillig for kommunene og fylkeskommunene. Fylkesutvalget stilte seg tirsdag bak forslaget om å oppheve eldrerådsloven og loven om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og erstatte disse med en ny generell forskrift i kommuneloven, som også inkluderer lovfestet medvirkningsordning for ungdom.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Valgmotiv 2019
  av jto, 24.05.19

  15 godkjente valglister til fylkestingsvalget i Agder i 2019

  Les mer
 • Estland Kart Og Flagg
  av jto, 09.05.19

  Ungdommens fylkesutvalg skal på studietur til vennskapsfylke i Estland

  Les mer
 • HKU På Vennesla Bibliotek
  av jto, 24.04.19

  Vennesla kulturhus er blitt en solid kulturspreder

  Les mer