Fylkesutvalget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 50 000 kroner til Rosegården Teaterhus og 50 000 kroner til Vest-Agder Idrettskrets til aktiviteter som fremmer integrering av barn og unge som har kommet til Norge og Vest-Agder den siste tiden som flyktninger. Fylkesutvalget ber samtidig om at fylkesrådmannen skal legge frem en sak til politisk behandling hvor det ses på muligheter for å gi støtte til andre frivillige organisasjoner som driver integreringsarbeid for barn og unge.

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknader fra Rosegården teaterhus og fra idrettskretsen, der de beskriver hvordan de vil bruke midlene fra fylkeskommunen.

Rosegården teaterhus har hatt flere teaterkurs (workshops) i samarbeid med Mottaksskolen i Kristiansand. De mener dette har ført til bedre språkopplæring, bedre samarbeidsevne og det har gjort elevene tryggere i klasserommet, blant annet ved å ta ordet. Foreningen ønsker å fortsette dette tilbudet og gi tilbud om to kurs til høsten med 10 – 20 deltakere. I tillegg til dette vil de i samarbeid med fritidsetaten i Kristiansand forsøke å få til en ny teatergruppe for ungdom, med ungdommer fra Mottaksskolen og lokale ungdommer.

Vest-Agder idrettskrets skriver at de vil bidra til integrering og forsterke aktivitetstilbudet i idrettslagene i Vest-Agder overfor flyktninger. De vil også stimulereidrettslagene til å bruke idrettens arena til integrering av flyktninger.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. mai 2016 | Skriv ut siden