I likhet med 18 av landets 19 fylker har Vest-Agder en husflidskonsulent. Husflidskonsulenten er Norges Husflidslags representant i fylket. Husflidskonsulent i Vest-Agder Katherine Gregersen skal bidra til å levendegjøre tradisjonshåndverk gjennom tiltak og aktiviteter der barn, unge og voksne får anledning til å bli kjent med og utvikle kompetanse, ferdigheter og skaperevne innenfor ulike teknikker og materialområder. Stillingen finansieres gjennom statsbudsjettet og fylkeskommunale midler. Husflidskonsulenten i Vest-Agder har vært tilknyttet Vest-Agder fylkeskommune, og mottatt fast driftstilskudd siden stillingen ble opprettet i 1997. Tilskuddet fra Vest-Agder fylkeskommune går til Norges Husflidslag, for 2015 var det på 247 000 kroner fremgår det i konsulentens årsmelding som i går ble forelagt hovedutvalg for kultur og utdanning.

Husflidskonsulenten har kontor i Kristiansand sentrum. Vest-Agder Husflidslag har ni lokallag. Norges Husflidslag har som hovedmål at husflid skal være ledende som kultur og næring i Norge. Dette oppnås gjennom opplæring, næringsutvikling og synliggjøring.

Årsmeldingen viser at Husflidskonsulenten i Vest-Agder arbeider i tråd med disse målene. Ull er Norges Husflidslags satsingsområde i 2015 – 2018. Målet med ullprosjektet er å lære hvor ulla kommer fra, hva den kan brukes til og teknikker som brukes for å lage noe av ull. Fokus vil være på fornying, kreativitet og skaperglede i møte med materialet, teknikkene og tradisjonen. Barn og unge skal få basiskunnskap om ull som fornybar, kortreist ressurs og om gjenbruk av ull, slik at de blir gode ullbrukere og bevisste forbrukere av norsk ull.

Husflidskonsulentens kompetanse har tidligere vært brukt i Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. Dette arbeidet ønsker også den nye husflidskonsulenten å videreføre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer