• Stoeleheia -foerste -spadestikk -10-september -2015
  av Torkelsen, Jan H., 10.06.16

  Felles Agderfylke-satsing for datasenteretableringer på Sørlandet

  I januar 2015 vedtok Sørlandsrådet, som leder arbeidet med Regionplan Agder 2020, å starte...

  Les mer
 • El Bil Lading Foto Innovasjon Norge
  av Torkelsen, Jan H., 10.06.16

  Flere lademuligheter for el-biler i Agderfylkene

  Fylkesutvalget besluttet denne uken at Vest-Agder fylkeskommune åpner for å kunne støtte etablering...

  Les mer
 • Mobiltastatur
  av Torkelsen, Jan H., 10.06.16

  Vest-Agder søker om 4.29 millioner kroner til bredbåndsutbygging

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått inn 102 søknader på til sammen 465 millioner kroner...

  Les mer
 • Setesdalstun
  av Torkelsen, Jan H., 09.06.16

  Setesdal utpekt til nytt grønt reisemål

  I 2013 lanserte Norge som første land i verden en nasjonal merkeordning for bærekraftig reiseliv....

  Les mer
 • Steinfoss Tømmerrenne
  av Torkelsen, Jan H., 08.06.16

  Fylkeskommunal medvirkning til utbedring av Steinfoss tømmerrenne

  Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 100 000 kroner i 2016 til...

  Les mer
 • Mb Øya
  av Torkelsen, Jan H., 08.06.16

  Støtter ivaretakelse av rutebåten MB Øya

  Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger inntil 150.000 kroner av i alt...

  Les mer
 • Randi -Olaug -Øverland
  av Torkelsen, Jan H., 06.06.16

  AP-leder med interpellasjon om bompengeinnkreving og bymiljøavtale

  Opposisjonsleder Randi Olaug Øverland har innsendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman...

  Les mer
 • Stegeverk
  av Torkelsen, Jan H., 06.06.16

  Velkommen til Håndverkerkafè onsdag 8. juni

  Det arrangeres Håndverkerkafè onsdag 8. juni klokken 19.00 på Håndverkeren i Kristiansand. Tema for...

  Les mer
 • DSC 0003
  av Halvorsen, Cameron, 06.06.16

  Lærerikt besøk til Tungefoss kraftstasjon

  Hovedutvalget for kultur og utdanning var tirsdag forrige uke på besøk ved Tungefoss kraftstasjon i...

  Les mer

Anbefaler at Norges Toppidrettsgymnas ikke får starte med skoletilbud i Kristiansand

Norges Toppidrettsgymnas har søkt om å få opprette et skoletilbud fra høsten 2017, med plass for inntil 192 elever i Kristiansand. Alle skoleplassene er ønsket opprettet innen utdanningsprogram for...

av Halvorsen, Cameron, 03.06.16

Anbefaler nei til søknad fra Stavanger Privatgymnas AS om å starte friskole

Stavanger Privatgymnas AS har søkt om å få opprette Kristiansand Privatgymnas AS med inntil 360 elevplasser - 120 plasser på hvert årstrinn - innen utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolen...

av Halvorsen, Cameron, 03.06.16

Fire historiske sørlandsbyer i Vest-Agder har fått midler til utviklingsarbeider

Fylkeskommunen har en pott på 1,15 millioner kroner til utviklingsarbeider i de fire historiske sørlandsbyene i Vest-Agder; Kristiansand, Mandal, Farsund og Flekkefjord. Tilskuddet er en oppfølging av...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.16

Trafikkbildet i Vest-Agder endrer seg

Tallmateriale fra både Statens vegvesen og bompengeselskapene viser at totaltrafikken på veiene i Vest-Agder har økt. Med unntak av E18 Vesterveien og riksvei 9 Grim har alle tellepunktene hatt en...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.16

Økende besøkstall og sammenslåing for Agder naturmuseum

I årsmeldingen for 2015 som tirsdag ble behandlet av Hovedutvalget for kultur og utdanning, kunne det rapporteres om et museum med høy aktivitet og økende besøkstall. I forhold til 2014 økte antall...

av Halvorsen, Cameron, 02.06.16

Fordeling av spillemidler til ordinære anlegg 2016

Fylkeskommunene har siden 1987 hatt fullmakt til å fordele de gitte rammene til spillemidler blant søkere i eget fylke. Kulturdepartementet utarbeider hvert år detaljbestemmelser om bruken av midlene....

av Halvorsen, Cameron, 02.06.16

Fordeling av spillemidler til nærmiljøanlegg 2016

Fylkeskommunene har siden 1987 hatt fullmakt til å fordele de gitte rammene til spillemidler blant søkere i eget fylke. Kulturdepartementet utarbeider hvert år detaljbestemmelser om bruken av midlene....

av Halvorsen, Cameron, 02.06.16

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 er nå vedtatt.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 er utarbeidet som en av flere temaplaner under Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 01.06.16

Går innfor å forlenge bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen rundt to år

Fylkestinget skal 21. juni ta endelig stilling til en forlenging av bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen i rundt to år. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken tirsdag og...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.16

Betydelig besøksvekst ved Sørlandet Kunstmuseum

Sørlandet Kunstmuseum, som er lokalisert i den tidligere Kristiansand katedralskole, opplevde i fjor en vekst i besøkstallet på hele 19 prosent. Totalt var det 24 515 personer som gjestet museet i...

av Tønnessen, Karoline Holtskog, 01.06.16

Mange skoleelever lærer om kystkultur og fyrhistorie på Lindesnes fyrmuseum

Lindesnes fyrmuseum jobber bredt med aktiviteter innen formidling og forvaltning av den norske fyrhistorie og kystkulturen. Fyrmuseet har de siste årene hatt et jevnt besøkstall på rundt 50 000...

av Tønnessen, Karoline Holtskog, 01.06.16

Vil at prøvedrift av utlån av e-bøker endres til et permanent tilbud

Fylkesutvalget vil 7. juni ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal avslutte en prøvedrift for innkjøp og utlån av e-bøker i bibliotekene i Agder ved kommende årsskifte og i stedet...

av Halvorsen, Cameron, 01.06.16