KS har nå delt ut totalt en million kroner til klarspråksarbeid i 48 kommuner og fylkeskommuner gjennom en støtteordning i programmet Klart språk i kommunesektoren. Vest-Agder fylkeskommune planlegger fra høsten å gjennomføre opplæring av ansatte i bedre språkbruk. Til dette arbeidet er fylkeskommunen tildelt 40 000 kroner fra KS. -KS vil gjerne motivere flest mulig til å komme i gang med klarspråksarbeid, og derfor er det hyggelig at interessen har vært så stor, sier områdedirektør Inger Østensjø, som har ledet juryen. I juryen var det representanter fra kommunesektoren, Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Kommuner og fylkeskommuner som mottar støtte fra programmet, forplikter seg til å dele erfaringene, resultatene og produktene fra sitt språkforbedringsarbeid.

– Siden kommuner og fylkeskommuner har de samme oppgavene og kommuniserer med like målgrupper, er potensialet for deling stort, sier Østensjø.

Støtteordningen er en del av programmet for klart språk, som skal vare fram til 2020. Dette er det første året kommuner og fylkeskommuner får tildelt støtte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er med og finansierer KS-programmet for klart språk

Kurstilbud på Sørlandet til høsten

Vil du lære mer om hva klarspråk er, og hvordan din (fylkes-)kommune kan jobbe med klarspråk? Meld deg på kurs i klart språk høsten 2016.  Det skal gjennomføres et kurs på Sørlandet til høsten. Agder (Kristiansand) 13. og 14. oktober Kurset er et delfinansiert kurs med begrenset antall plasser (40 stk.) som skal nå flest mulig kommuner og fylkeskommuner. Arrangøren ønsker mellom to til fire deltakere fra hver enkelt kommune eller fylkeskommune.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. juni 2016 | Skriv ut siden