• E39 Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 24.06.16

  Fylkestinget med positiv tilbakemelding til planforslag for ny E39 i Lindesnes og Lyngdal

  Statens vegvesen har, på vegne av Lindesnes og Lyngdal kommune, lagt ut et forslag til...

  Les mer
 • Bombrikke
  av Torkelsen, Jan H., 23.06.16

  Ja til å forlenge bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen i rundt to år

  Fylkestinget ga tirsdag, mot stemmene fra representantene for Fremskrittspartiet og Demokratene,...

  Les mer
 • Jernstøperiområdet På Dalane
  av Torkelsen, Jan H., 22.06.16

  Klarsignal for bygging av nytt bussanlegg i Kristiansand

  Fylkestinget vedtok i dag, mot en stemme fra Demokratene, et forprosjekt for bygging av et nytt...

  Les mer
 • Bompengestasjon På Fv 43
  av Torkelsen, Jan H., 22.06.16

  Det etableres nå et nytt felles selskap for bompengeinnkreving på Sør-Vestlandet

  Stortinget sluttet seg i juni i fjor til regjeringen sitt forslag til reformer i bompengesektoren,...

  Les mer
 • E-39 Breimyr - Volleberg Kart
  av Torkelsen, Jan H., 21.06.16

  Vil ha raskt anleggsstart for ny E39 vestover fra Kristiansand

  Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag behandlet en sak om oppstart av...

  Les mer
 • GSvei Linnegrøvan - Linneflaten
  av Torkelsen, Jan H., 20.06.16

  Regionens vakreste gang- og sykkelvei åpnes fredag

  24. juni åpnes Kristiansandsregionens vakreste gang- og sykkelvei - i Søgne. Den går fra Linnegrøvan...

  Les mer
 • Varoddbroa
  av Torkelsen, Jan H., 02.06.16

  Trafikkbildet i Vest-Agder endrer seg

  Tallmateriale fra både Statens vegvesen og bompengeselskapene viser at totaltrafikken på veiene i...

  Les mer
 • Utsnitt Plan For Kollektivtransport
  av Mathisen, Elisabeth Hording, 01.06.16

  Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 er nå vedtatt.

  Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 er utarbeidet som en av flere temaplaner...

  Les mer
 • Bombrikke
  av Torkelsen, Jan H., 01.06.16

  Går innfor å forlenge bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen rundt to år

  Fylkestinget skal 21. juni ta endelig stilling til en forlenging av bompengeinnkrevingen i...

  Les mer