Norges Toppidrettsgymnas har søkt om å få opprette et skoletilbud fra høsten 2017, med plass for inntil 192 elever i Kristiansand. Alle skoleplassene er ønsket opprettet innen utdanningsprogram for studiespesialisering, med toppidrett som tilleggsfag. Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning anbefalte i et møte tirsdag at Norges Toppidrettsgymnas ikke får starte med det søkte skoletilbud i Kristiansand.

Det eksisterer fra før to tilsvarende tilbud i Kristiansand, på den private Akademiet videregående skole og på Kristiansand Katedralskole Gimle. Ved søknadsfristens utløp eksisterte det 18 primærsøkere til Akademiet sitt tilbud og 22 til Kristiansand Katedralskole Gimle sitt tilbud, hvorav henholdsvis 16 og 21 fra Vest-Agder. I tillegg har Vest-Agder fylkeskommune etablert et toppidrettstilbud innenfor utdanningsprogrammet idrettsfag.

Elevtallet i Kristiansandsregionen er nå på et lavt nivå sammenliknet med for få år siden, og vil ikke øke nevneverdig før cirka 2020.

Antall primærsøkere til dagens tilbud viser at det ikke er behov for et nytt tilbud innen studiespesialisering, med toppidrett som tilleggsfag.

Oppretting av flere konkurrerende tilbud innen samme utdanningsprogram, der skolene konkurrerer om samme elevgruppe vil føre til dårlig kapasitetsutnyttelse i både offentlige og private tilbud.

 

 

av caha36, publisert 3. juni 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer