Stavanger Privatgymnas AS har søkt om å få opprette Kristiansand Privatgymnas AS med inntil 360 elevplasser - 120 plasser på hvert årstrinn - innen utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolen ønskes opprettet basert på livssyn, med livssynshumanisme som grunnlag. Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning avga uttalelse til søknaden tirsdag. Hovedutvalget anbefaler at Kristiansand Privatgymnas AS ikke får opprette en ny friskole for 360 elever i Kristiansand.

Til tilbudene om Vg1 studiespesialisering lokalisert i Kristiansand er det i mai 2016 registrert 437 primærsøkere til 480 plasser. I tillegg er det 44 primærsøkere til 60 plasser på Vennesla videregående skole. Det er altså 59 flere plasser enn det er primærsøkere i regionen.  Disse plassene fylles normalt av solgte plasser til nabofylket og overskudd av søkere til idrettsfag, og musikk/dans/drama. Det er imidlertid ikke noe stort overskudd av slike søkere, slik at tilbudene ved noen skoler er svært utsatt hvert år.

Søkertallet forutses ikke å øke på flere år. Det er først rundt 2020 at vårt statistikkgrunnlag begynner å vise en økende tendens, men fra da vil søkertallene i Kristiansandsregionen øke jevnt videre mot 2030.

Ved opprettelse av økt kapasitet innen utdanningsprogram for studiespesialisering i Kristiansandsregionen, vil det måtte reduseres tilsvarende i kapasiteten på de offentlige skolene.

Det er behov for flere med fagbrev på Agder. Dette er både et regionalt- og nasjonalt satsingsområde. Opprettelse av flere spesialiserte tilbud innen utdanningsprogrammet studiespesialisering kan føre til en reduksjon av søkere til yrkesfaglige tilbud. Dette er ikke ønskelig for den regionale næringsstrukturen. Agder har behov for flere fagarbeidere og fylkeskommunens tilbudsstruktur må ivareta næringslivets behov og søkernes ønsker.

Med slike konsekvenser for det offentlige tilbudet kan i det ikke anbefales å godkjenne søknaden fra Kristiansand Privatgymnas AS.

av caha36, publisert 3. juni 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer