Sørlandet Kunstmuseum, som er lokalisert i den tidligere Kristiansand katedralskole, opplevde i fjor en vekst i besøkstallet på hele 19 prosent. Totalt var det 24 515 personer som gjestet museet i 2015, fremgår det av årsberetningen for fjoråret. 8 548 barn og unge har deltatt på pedagogiske aktiviteter i museet og 7071 skoleelever har tatt del i prosjekter tilknyttet Den kulturelle skolesekken. Museet har samarbeidet med Arena Usus og Visit Sørlandet. Dette har gitt god uttelling i forhold til økning av publikumsbesøk i ferieperiodene.

Stiftelsen Sørlandet Kunstmuseum ble opprettet i av Vest- og Aust Agder fylkeskommuner, Kristiansand kommune og Christiansands billedgalleri. SKMU er det regionale kunstmuseet for begge Agder fylkene med hovedvekt på samtidskunst og kunsthåndverk. 

Kunstmuseet mottar offentlige driftstilskudd der staten dekker 60 prosent og fylkeskommunene/ kommunen bidrar med 40 prosent. Fordelingsnøkkelen av det regionale tilskuddet er 50/30/20 i henhold til følgende eierskap: Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune.

I 2015 fikk museet totalt 15 680 000 kroner i ordinært driftstilskudd. Årets regnskap viser at 9 108 000 kroner var statlige midler. Vest-Agder fylkeskommune bevilget 2 322 000 kroner, inkludert 500 000 kroner som er øremerket konservering av Wennesland-samlingen på Kristiansand katedralskole Gimle.  Driftsmidlene fra Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune var på henholdsvis 1 214 000 kroner og 3 036 000 kroner. Kunstsamleren Nicolai Tangen ga kunstmuseet en million kroner til innkjøp av kunsthåndverk via AKO Foundation. AKO er en veldedig stiftelse opprettet for å støtte utdanning, kunst og lokale prosjekter.

Årsregnskapet for 2015 viser et ordinært driftsresultat på 443 817 kroner. Endelig driftsresultat med finansinntekter viser et overskudd på 558 617 kroner.

av kht, publisert 1. juni 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer